Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Bleisure Finland Oy / Tehtaan Hotelli
Bremerintie 2, 03600 Karkkila, Finland
+358 50 472 6076
info@tehtaanhotelli.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Kokkonen
+358 50 472 6076
info@tehtaanhotelli.fi

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Tehtaan Hotelli kerää ja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi tarjoamiamme palveluita, esimerkiksi kun teet huonevarauksen, tai varaat tarjoamiamme kokous-, juhla- tai ohjelmapalveluitamme. Keräämme henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä varaus- ja tarjouspyyntölomakkeita, ilmoittautumis- tai asiakaskyselyitä, evästeitä tai uutiskirjeitä. Esimerkiksi erilaisia varaus- ja ilmoittautumistietoja tarvitsemme palveluiden täsmälliseen, ajantasaiseen ja laadukkaaseen tuottamiseen.
Kun laki edellyttää, että henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjoamamme palvelun kannalta. Voimme kerätä sinulta esimerkiksi seuraavia tietoja: nimi, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot. Lisäksi voimme kerätä tietoja, jotka helpottavat palveluiden käyttöä, kuten varaustoiveet, maksut, matkan tarkoitus, työsuhde, ruoka-allergiat ja -toiveet, liikuntarajoitteisuus ym. muut tiedot, jotka annat palveluita käyttäessäsi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tehtaan Hotelli kerää henkilötietoja asiakastiedon säilyttämiseen ja hallintaan, palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen, tiedottamiseen, laskuttamiseen ja palveluiden markkinointiin.
Käyttämistäsi palveluista riippuu mitä henkilötietoja sinusta kerätään ja millä tavoin ne kerätään.

Tehtaan Hotelli käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Tehtaan Hotelli säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käytämme yhteistyökumppaneita, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan siirtää näille yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan Tehtaan Hotellin puolesta ja antamiemme ohjeiden mukaan.
Keräämiämme henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä. Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tietosi on suojattu muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käytön ja asianmukaisen kulunvalvonnan avulla.
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat ja heitä on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.
Tehtaan Hotelli poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti.

Muut sovellukset tai sivustot

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Tehtaan Hotelli ei ylläpidä. Emme vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

Sinulla on milloin tahansa oikeus mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Sinulla on myös oikeus kieltää Tehtaan Hotellia käyttämästä sinua käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.